Henning Jensen
Nu er vinteren begyndt.

Træerne langs med
Rishøj Idrætspark.
Den 26. november 2021.Der er 21 dage og 1 timer og 31 minutter til juleaften.
Tryk F5 for evt. at opdatere.
P r æ s t e s k o v e n .
Tilføjet torsdag den 4. november 2021.

Efterår 2021.

Præsteskoven
Det var en meget tåget dag, derfor det hvide skær på granerne i baggrunden.
Skove er efter min mening smukkest på denne årstid, og jeg har tillige altid syntes at efteråret er "min tid".

Denne lille skov har noget jeg kun få gange siden min barndom har oplevet, nemlig et lille areal med kun høje tætvoksende nåletræer, hvis toppe næsten danner et låg, så der under træerne er ret mørkt. Min barndoms skov, som befandt sig lidt udenfor Næstved, havde et tilsvarende dunkelt areal, hvor vi drenge altid følte en vis gysen, når vi gik derigennem. Det var først efter at arealet var blevet fældet, at der opstod en tomhed og et savn.

Jeg havde ikke fået mine briller med her på denne tur, så jeg samlede ikke lidt svampe. Der var ellers utrolig mange af dem, og ikke kun det, der var også mange forskellige arter.
Men svampesæsonen er nu slut for i år, for med den første rigtige nattefrost er det forbi.

- - - - - - - - - - - ooo0ooo - - - - - - - - - - -


Tilføjet søndag den 29. august 2021.

Skoven er reddet fra udryddelse.

Præsteskoven
Min cykel ved en af skovens kæmper.
Skoven har tilhørt Vallø, og for at blive reddet fra udryddelse skulle skoven købes for 3 millioner kroner.
Køge Kommune tilbød at give halvdelen, mod at borgerne selv samlede ind til den anden halvdel. Begge dele lykkedes her i august måned 2021.

Jeg har været i Præsteskoven en del gange når min vej faldt forbi, og en af de ting der undrer mig er Valløs forlangte pris på skoven, for 3 millioner forekommer ikke af ret meget for en hel skov? Er danske skove virkelig så lidt værd?

- - - - - - - - - - - ooo0ooo - - - - - - - - - - -


Tilføjet fredag den 23. juli 2021.

Præsteskoven syd for Herfølge.

Præsteskoven..
Fra mit lille besøg i Præsteskoven.
Præsteskoven ved Herfølge skal fældes! Skoven skal helt fjernes fra landkortet!

Præsteskoven hører under Vallø Gods, og er en almindelig privat brugsskov. Brugsskove er og fungerer som almindelig landbrugsjord, hvor der plantes og sås, og efterfølgende høstes, det vil her sige her: fældes træer. Men hvor markafgrøder har en cyklus på et år, så vil denne skov, hvis den helt fjernes, være over 100 år om at blive skov igen.
Og hvis der overhovedet bliver genplantet på stedet, så vil det formentligt ikke blive bøg, men juletræer der kommer til at vokse her. Eller også vil Køge bygge endnu flere endeløse rækker af ensartede huse, som det sker på egnen mellem den nye Køge Nord Station og lille Skensved, hvor hele området er ved at blive raseret, og landskabet fjernet.
Det er virkelig skræmmende!

At Vallø mener den totale fældning af skoven alvorligt, er der ikke tvivl om, for en anden af Valløs skove er også totalt forsvundet fra landkortet, og erstattet af noget der ligner et skamferet månelandskab.

I et sidste forsøg på at redde skoven, har lokale borgere oprettet en lille forening, med det formål at købe skoven og bevare den for eftertiden. Det er et godt initiativ der fortjener al mulig hjælp og støtte og opbakning, og det kan gøres på her på websiden Foreningen Herfølge Folkeskov Præsteskoven.

Annonce.
Fra annonce i Østsjællands Folkeblad.
Søndag den 28. maj 1911.
Under "Skov-Auktioner", spalte 4 (side 3).
Ligesom i flere af egnens andre skove, er jeg kun kommet i Præsteskoven sporadisk, når min vej faldt forbi, så jeg har slet ingen oversigt over hvad der findes af forskellige arter af planter og dyr.
Ej heller kender jeg hele skovens historie, og ved slet ikke om nogen har skrevet om den.
Men her har været skov i mange generationer tilbage i tiden, så at fjerne skoven helt, er en meget drastisk beslutning. Så det vil være oplagt, at bruge lidt mere tid på og om skoven, inden den er væk for altid.

Her til højre er en helt tilfældig annonce fra Østsjællands Folkeblad i 1911.
Men langt tidligere, helt tilbage i 1800-tallet, er der i Præsteskoven fældet og høstet og solgt træ og brænde, hvilket gamle annoncer i aviserne kan bevidne.
Det vil sige at i 1880'erne var skoven stor og gammel nok til at der kunne fældes og sælges træ herfra. Det fører jo skovens alder tilbage til mindst 1700-tallet.

Og det passer jo egentlig også godt med skovens navn, Præsteskoven, for skoven har formodentlig været et tilliggende til et præsteembede.
Tilbage i fortiden kunne præsterne ikke leve af det lidt der eventuelt blev dem betalt i forbindelse med deres embede. Så med præsteembeder på landet fulgte der sædvanligvis også et stykke jord samt en bolig, hvilket jo forklarer alle de præstegårde der er, og har været, rundt om i hele Danmark.
En af præsterne, formentlig her på egnen, har så tillige været så heldig at eje denne lille skov. Men selv dette er slet ikke enestående, for denne Præsteskov er langt fra den eneste præsteskov i Danmark.

Amanita pantherina.
"Amanita pantherina".
Et par enkelte ud af et stor flok. Svampen regnes som værende giftig.
På mit lille besøg i Præsteskoven forleden dag, tog jeg dette foto af en Panter-Fluesvamp.
Svampen er slet ikke sjælden, men er f.eks. ikke tidligere rapporteret fundet her i Præsteskoven, men derimod kun i Storskoven.

- - - - - - - - - - - ooo0ooo - - - - - - - - - - -
Henning Jensen 2018 | Siden er sidst opdateret: 05/11/2021


Vi er i uge 48

Vejret i dag. Dette er et link vejrudsigten.

Dannebrog.
• • • • • • •
Støt
Støt Blå Kors.
• • • • • • •

Hæveautomater