hbjweb.dk

Der finder ingen begivenhed sted i dag. Ha' en god dag. :-)
Emner under "Lokalt":
Holger Birkerod.
Læs kommentarer og eller
bemærkninger? Klik her. . .
Tilføjet mandag den 25. december 2023.

Koncertsanger fra Køge.

Holger Birkerod.
Holger Birkerod.
Musiktidsskriftet "Musical America"
den 12 august 1911.

Holger Birkerod var den yngste søn i distriktslæge i Køge Hans Valdemar Birkerods og hans hustru Angelique Sophie Simmelhags store børneflok.
Holger Birkerod blev født den 17. februar 1869 i Køge.

I folketællingen 1880 kan man læse, at det er distriktslæge Birkerod som ejer ejendommen i Jernbanegade "matrikel nr. 206-b", og at kælderen var lejet ud til en ung arbejderfamilie med 2 små børn.
I stueetagen boede distriktslægeparret selv med deres 6 børn, hvor den ældste er 18 år, og hvor den yngste, som er Holger Birkerod, er 10 år gammel.
Hos sig har lægefamilien en ung tjenestepige, en 20-årig Johanne Marie Petersen.

Moderen dør.
Holger Birkerods moder; Angelique Sophie døde den 16. september 1880, kun 46 år gammel, og hun blev begravet fra Køge Kirke. Holger Birkerod var da kun 11 år gammel.
Efter sin hustrus begravelse satte distriktslæge Hans Valdemar Birkerod, som også var praktiserende læge i Køge, en lille taksigelse i Kjøge Avis onsdag den 22. september 1880:
    For al udvist Deltagelse under min Hustrues Sygdom og ved hendes Jordefærd bringes mine Børns og min inderligste Tak.
    Kjøge, den 21de Septbr. 1880.
    V. Birkerod, pr. Læge.
Birkerods fader byttede så sit arbejde som distriktslæge i Køge, ud med en tilsvarende stilling i Nyborg, hvortil familien og alle børnene flyttede.
Det betød at Holger Birkerod tog sin studentereksamen i Odense.

Og faderen giftede sig påny, med Axeline Schmidt, som var født i Nexø på Bornholm i 1849.

Faderen dør.
Birkerods fader, distriktslæge Birkerod, dør 66 år gammel, den 29. april 1901, og bliver begravet på Nyborg Kirkegård.
Efter dødsfaldet satte Birkerods enke, Axeline, en dødsannonce i københavneravisen "Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende", torsdag morgen den 2. maj 1901, hvori der stod:
    Igaar Aftes døde min kjære Mand, Distriktslæge H. V. Birkerod. Nyborg, den 30te April 1901.Paa hans Børns og egne Vegne A. Birkerod, født Smith.
    Begravelsen finder Sted Mandag den 6te Maj Kl. 1 fra Kapellet.
Avisudklip.
Avisen "Dannebrog" onsdag den 21. marts 1900.
Holger Birkerod i København.
Efter endt studentereksamen rejste Holger Birkerod til København, hvor han begyndte at studere sang og musik hos professor Leopold Rosenfeldt.
Efterfølgende fik han en friplads på den kejserlige "Hochschule für Müsik" i Berlin.
Efter fire års sangstudier i Berlin, drog Birkerod til Milano i Italien, hvor han afsluttede sine studier.

Færdig med sin musik og sangundervisning, og hjemkommen til Danmark igen, optrådte og sang Birkerod "rundtomkring" i hele landet, og i de københavnske underholdningsetablissementer, såsom Tivoli, og Sommerlyst på Frederiksberg Alle.
Og så selvfølgelig også på forlystelsesetablissementet "Scala" på Vesterbro, hvor en succes i "Varietéen" kunne være et springbræt som førte et talent videre frem.
Dagbladet Dannebrog er også begejstret for Birkerods sang. Så i anmeldelsen skriver avisen onsdag den 21. marts 1900, om Birkerods første optræden på "Scala Varietéen" blandt andet:
    Da Hr. Holger Birkerod ved Premieren under Aandeløs Stilhed havde foredraget Prologen af "Bajadser", brød Publikum ud i et længevarende og begejstret Bifald. Mage til Sangkunst havde man aldrig før hørt i nogen Varieté, og man følte strax, at Hr. Birkerods Sang var præget af den store Kunst, den, der fængsler og river med; og da han sluttede sin Optræden formede Bifaldet sig som en stormende Ovation, en virkelig Tak for den Nydelse, som hans skjønne Sangkunst havde beredt Publikum.
    Hr. Birkerod har da ogsaa en ganske ualmindelig smuk og sympatetisk Tenor-Barytonstemme. Der er Ungdom og Friskhed over dens Klang, og det mærkes snart, at den er højt kultiveret. Ogsaa hans Foredragskunst er betydelig og af stor Virkning.
Birkerod rejser til USA.
I marts 1910 drog Birkerod til Amerika, men "derovre" havde han i det første år svært ved at klare sig. Han sang forskellige steder, og var også i Canada, hvor han deltog i en koncert i St. Paul's Presbyterian Church i Montreal, som blev afholdt den 18. oktober 1910.
Men Holger Birkerod var så forkølet, at musiktidsskriftet "Musical Canada" i Toronto, i bind 5 nummer 7, november 1910, side 176, taktfuldt undlod en anmeldelse i bladet, og nøjedes med denne lille kommentar dateret den 3. november 1910:
    The vocalist for the evening was the Danish baritone, Herr Holger Birkerod. He was evidently suffering from cold and should not be too severely criticized on his initial performance.
Men så modtog Birkerod opmærksomhed og støtte fra en nevø til den norske forfatter Jonas Lie, en nevø som også var døbt Jonas Lie.
Denne Jonas Lie nevø, var i Amerika en meget berømt kunstmaler, og han fik introduceret Holger Birkerod for de "finere og højere kredse" i USA, og fra nu af blev Birkerods koncerter en succes fra Østkysten og til Vestkysten.

Tidsskriftet "Musical Courier" citerede den 21. juni 1911, på side 16, en artikel fra lokalavisen i Plainfield i New Jersey, hvori der anmeldes en koncert med Holger Birkerod:
    An event of unusual interest here last night was the appearance of Holger Birkerod, the great Danish baritone, who sang to a large audience of invited guests at the Jones Lie art exhibition. This was Mr. Birkerod’s first appearance in public in America, although his remarkable voice and rare interpretative powers have brought him wide recognition in Europe, and he is now arranging for his concert tour in this country for next season under the direction of G. Dexter Richardson.
    Mr. Birkerod has sung repeatedly before the Emperor of Germany, Queen of England, King and Queen of Denmark, Empress of Russia and many other European rulers and has received splendid decorations from each. He has sung with the great orchestras of Paris, London, Berlin, St. Petersburg, Vienna, Milan, Stuttgart, and other cities and has made for himself an enviable position in the musical world of Europe.
Annonvce
Fra avisen Den danske Pioneer torsdag den 2. november 1911.
    Mr. Birkerod’s powers lie in his unusually musical voice, which is big and full, and in his extremely dramatic personality and individual interpretation. Among other ballads he sang last night were “Jung Dieterich,” by Henselt; ‘Drei Wanderer,” and the Polish patriotic song by Gade. Mr. Birkerod received much praise for his singing and the audience was delighted and showed plainly their great enthusiasm.
I årene 1911 og 1912 gav Birkerod mange koncerter i USA, og blev en meget kendt og værdsat sanger.
Nogle blikke i de gamle amerikanske aviser afslører mange annoncer og anmeldelser.

Til højre herover er en annonce fra en koncert i Council Bluffs i Iowa.

Birkerod på ferie i Danmark.
I 1912 rejste Holger Birkerod hjem til Danmark på et kort sommerbesøg, hvor han bl.a. gav koncert på "Marienlyst" i Nordsjælland.
Denne ferie i Danmark varede kun til sidst i september, hvor Holger Birkerod fredag den 27. september 1912 gav en afskedskoncert i "Odd Fellow Palæet" i København.
Allerede ugen efter skulle Birkerod tilbage til USA, hvor han havde engagementer frem til den 10. marts 1913.

Tilbage i USA.
I foråret 1913 kulminerede Birkerods berømmelse, idet han blev inviteret til at synge til et selskab hos den amerikanske præsident i "Det hvide Hus".
Præcidentfamilien.
Præsident Woodrow Wilson og fru Ellen Axson Wilson, sammen med parrets 3 døtre,
i haven ved "Det hvide Hus". Postkort fra begyndelsen af 1900-tallet. (Privateje.)
"St. Paul Tidende" i Minnesota fortæller fredag den 18. april 1913 i en notits om begivenheden i "Det hvide Hus", på side 4 i avisen. I et lille uddrag fra artiklen fortælles det, at:
    Den 16. april 1913 afholdt præsident Wilson og frue dinèr for kabinetsmedlemmerne med damer, samt flere fornemme amerikanere, i præsidentboligen "Det hvide Hus" i Washington.
Efter middagen underholdt 3 danske kunstnere.
    Sangerinden frøken Ellen Arendrup sang nogle danske sange.
    Holger Birkerod sang også danske sange, bl.a. Niels W. Gades "Knud Lavard", og Gades polske frihedssang "Hvorfor svulmer Weichelfloden", og Brorsons "Den store hvide Flok" med melodi af Nebelong.
    Skuespilleren Elith Reumert oplæste to af H. C. Andersens eventyr på engelsk: "Prinsesses paa Ærten" og "Sommerfuglen".
Elith Reumert, den tidligere kongelig skuespiller fra København, fortæller lidt om sin oplevelse af "koncerten i "Det hvide Hus", i sin erindringsbog "Fra Livet og Theatret" bind 2, "Mandom og Alderdom", som blev udgivet af Hagerups Forlag i 1931.
Reumert fortæller bl.a. ganske pragmatisk, at:
    Ved den Dør, der skiller os fra Festsalen, staar en Herre, hvis Stilling og Værdighed forblev mig dunkel, posteret. Med en ret overlegen Mine antydede han, naar hver enkelt af os skal gøre sin Rentré. Ham faar jeg efterhaanden et godt Øje til.
    Hr. Birkerods Foredrag var tilende og havde gjort megen Lykke, og med en let Haandbevægelse lader den vigtige Cerberus mig forstaa, at nu er turen til Mig.
    Som H. C. Andersen siger, er Forkundskaber nyttige. Paa Forespørgsel hos Dr. Grayson er jeg heldigvis blevet instrueret om, at Mr. Wilson i Tiltale benævnes Mr. President, og at jeg bør indlede mit foredrag med den fastslaaede Vending: "Mr. President - ladies and gentement".
Kun en måned efter koncerten i "Det hvide Hus", fortæller avisen "St. Pauls Tidende", i Saint Paul i Minnesota, i en lille notits på forsiden fredag den 16. maj 1913, at Holger Birkerod var blevet syg:
    Sangeren Holger Birkerod i New York ligger alvorlig syg af en ondartet Nervelidelse.
Hr. Birkerods sidste Optræden var i "Det hvide Hus" den 16. April som Gjæst hos Præsidenten med Familie. Siden den tid har Hr. Birkerod været sengeliggende. Hans Læger er de bekjendte danske læger Ejnar Hansen og Dr. Axel Hellrung.
Hjemme i Danmark igen.
Holger Birkerod rejser så hjem til Danmark, og får adresse hos sin storesøster Elisabeth Birkerod, som bor på første sal i Lipkesgade 23, og som er Sygeplejerske. Birkerod bliver herefter indlagt på Kommunehospitalet på Nørrevold i København, og der døde Holger Birkerod den 10. juni 1913, ugift, og kun 44 år gammel.

Begravelses højtideligheden i Køge Kirke stod pastor Arboe Rasmussen for, og begravelsen fandt sted under klokkeringning på Assistens Kirkegården i Køge den 15. juni 1913.
Præsten ved begravelsen, Niels Peter Arboe Rasmussen (1866-1944), var gift med Holger Birkerods søster Emmy Vilhelmine Andrea Birkerod (1864-1943).

Østsjællands Folkeblad skiver den 15. juni 1913 efter Holger Birkerods bisættelse:
    Sangeren Holger Birkerod blev i Gaar Aftes bisat fra Kommunehospitalets Kapel. Den smukke og stemningsfulde Højtidelighed havde i Følge Politiken samlet den afdødes Slægt og Venner.
    Fru Othilia Ejler-Jensen og Knudsen-Kvartetten sagde ham i Sang det sidste Farvel fra hans Kunst, og Følget forlod stille og grebet Kapellet.
    Liget vil nu blive ført til Køge. hvor Familien har sit Gravsted, og hvor Holger Birkerods Moder hviler.
Begravelsen foregaar fra Køge Kirke Søndag Middag Kl. 1½.
Assistenskirkegården i Køge
Porten ind til Assistenskirkegården i Kirkestræde i Køge.
Birkerods familiegravsted eksisterer ikke mere. (Eget foto.)
I 25-året efter Birkerods død bliver han mindet i en artikel i avisen "Den Danske Pioneer" i USA, torsdag den 27. April 1939, på side 4, hvori Emil Opffer, som også var født i Køge, og som en periode havde være redaktør af "Køge Avis", en artikel om de "Danske Troubadurer", som gennem årtierne havde optrådt i USA, og havde været, eller var blevet berømte.
Om Harald Birkerod skriver Emil Opffer:
    Af danske Kunstnere, der indvandrede hertil, mindes man den gudsbenådede Baryton Holger Birkerods Liedersange, med Inga Høgsbro ved Flyglet, der hører til den Tids mest anerkendte.
Holger Birkerod nåede aldrig at blive engageret til at stå på en operascene. Men det var ikke hans sangstemmes skyld, men derimod det, at han var en meget lille mand.
Dagbladet "København" gengav allerede den 7. oktober 1899, meget indiskret, lidt af den sladder der verserede om Holger Birkerod:
    Kun er det Skade tilføjer "Kritikken", at Sangeren ikke af Hensyn til sine Aspirationer for Scenen kan lægge en Alen til sin Væxt!

Matrikkel 206-b i Køge, stedet hvor Holger birkerod blev født.

Birkerods bopæl i Køge.
Matrikel 206-b i Jernbanegade. I vore dage er det Jernbanegade nummer 8 i Køge. (Eget foto.)


- - - - - - - - - - - - - - - - - oooOooo - - - - - - - - - - - - - - - -


Tilbage til Køge-forsiden...

Henning Jensen 2022 | Siden er sidst opdateret: 27/05/2024
Så er det
sommer.
Seneste nyt.
Giacomo Puccinis "Tosca."
OperaVision sender den 31. maj klokken 19:00 CET Puccinis opera fra Teatro Regio di Parma, dirigeret af Daniel Oren, og med Maria José Siri og Fabio Sartori.
Lise Davidsen synger Richard Strauss.
OperaVision, den 8. marts 2024, klokken 19:00 CET.
"The International Opera-Award" 2023.
Blev afholdt paa den Polske National Opera.
"Andrea Chénier".
Giordano's opera bliver sendt fra OperaVision fredag den 12. januar 2024, klokken 19.00 CET.
"Verdi’s Requiem."
OperaVision sender den 23. februar en optagelse fra Teatro Regio di Parma i 2020, af Verdi’s Requiem.
Vi er i uge 26
• • • • • • •
Støt
Blaa Kors.
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •